טופס רישום לקורסי השתלמות וסדנאות

חיפה, נהריה והצפון

(למורים בשנת שבתון)

אבקש להירשם לקורס:
פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים
נא להדפיס את טופס הבקשה למעקב