מרכז להשתלמויות מורים | 2344*

טופס רישום לקורסי השתלמות וסדנאות

תל- אביב והמרכז / חיפה והצפון / ירושלים / דרום

(למורים בשנת שבתון)

אבקש להירשם לקורס:
פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים
נא להדפיס את טופס הבקשה למעקב