מאבק משפטי בחוק ההסדרים

אני, הח"מ, מצטרף לקבוצת הפעולה היוזמת מאבק משפטי בכוונת הממשלה להטיל מס/היטל על ניתוחים וייעוצים במסגרת רפואה פרטית. את המאבק יובילו במשולב משרדי עורכי הדין קרניאל ושות' ו חברת אילה הוניגמן עריכת דין בע"מ. אני מצהיר על נכונותי להשתתף בחלק היחסי של עלויות המאבק, בהתאם להיקף הפעילות שיסוכם עם משרדי עורכי הדין ובהתאם לגודל הקבוצה. ייפוי כוח והסכם שכ"ט יופצו בנפרד.