אנדוארד קליניק - בהנהלת ד"ר זלמן יצחקוב
מנהל מחלקה, שירותי בריאות כללית.
לבדיקת התאמתך לטיפול החדשני בערמונית מוגדלת  ללא ניתוח
יש למלא שאלון קצר