** חדש: בכל שאלה פנייה ניתן לפנות ב- צור קשר מענה יינתן תוך 24 שעות

1. פרטים כלליים

2. הפעילות המבוקשת

לתשומת ליבכם, בתום ביצוע הפעילות יש להוריד את טופס דוח ביצוע פעילות מהאתר ולשולחו בצירוף חשבוניות מקוריות בדואר בלבד.

לפני משלוח הטופס , יש לתאם את כל הפרטים באופן מלא וסופי . לא יתאפשר כל שינוי לאחר משלוח הטופס. ניתן לשלוח טופס בקשה פעם אחת בלבד

נא להדפיס את הטופס למעקב לפני ביצוע שליחה