1. פרטים כלליים

2. הפעילות המבוקשת

3. יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים

נא להדפיס את הטופס למעקב לפני ביצוע שליחה


לתשומת ליבכם, בתום ביצוע הפעילות יש להוריד את דוח הביצוע מהאתר בצירוף החשבוניות.

לפני משלוח הטופס , יש לתאם את כל הפרטים באופן מלא וסופי . לא יתאפשר כל שינוי לאחר משלוח הטופס. ניתן לשלוח טופס בקשה פעם אחת בלבד