** חדש: בכל שאלה פנייה ניתן לפנות ב- צור קשר מענה יינתן תוך 24 שעות

יש לבחור באפשרות המתאימה

1. פרטים כלליים

יש לפרט את המוסדות /רכזות גננות הנכללים באיגום התקציבים :

2. הפעילות המבוקשת

לתשומת ליבכם, בתום ביצוע הפעילות יש להוריד את טופס דוח ביצוע פעילות מהאתר ולשולחו בצירוף חשבוניות מקוריות בדואר בלבד.

לפני משלוח הטופס , יש לתאם את כל הפרטים באופן מלא וסופי . לא יתאפשר כל שינוי לאחר משלוח הטופס. ניתן לשלוח טופס בקשה פעם אחת בלבד

נא להדפיס את הטופס למעקב לפני השליחה


1. פרטים כלליים

יש לפרט את המוסדות /רכזות גננות הנכללים באיגום התקציבים :

2. הפעילות המבוקשת

3. יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים

לתשומת ליבכם, בתום ביצוע הפעילות יש להוריד את טופס דוח ביצוע פעילות מהאתר ולשולחו בצירוף חשבוניות מקוריות בדואר בלבד.

לפני משלוח הטופס , יש לתאם את כל הפרטים באופן מלא וסופי . לא יתאפשר כל שינוי לאחר משלוח הטופס. ניתן לשלוח טופס בקשה פעם אחת בלבד

נא להדפיס את הטופס למעקב לפני השליחה