1. פרטים כלליים

יש לפרט את המוסדות /רכזות גננות הנכללים באיגום התקציבים :

2. הפעילות המבוקשת

לתשומת ליבכם, בתום ביצוע הפעילות יש להוריד את טופס דוח ביצוע פעילות מהאתר ולשולחו בצירוף חשבוניות מקוריות בדואר בלבד.

לפני משלוח הטופס , יש לתאם את כל הפרטים באופן מלא וסופי . לא יתאפשר כל שינוי לאחר משלוח הטופס. ניתן לשלוח טופס בקשה פעם אחת בלבד

נא להדפיס את הטופס למעקב לפני השליחה


1. פרטים כלליים

יש לפרט את המוסדות /רכזות גננות הנכללים באיגום התקציבים :

2. הפעילות המבוקשת

3. יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים

לתשומת ליבכם, בתום ביצוע הפעילות יש להוריד את דו”ח ביצוע הפעילות מהאתר בצירוף חשבוניות.

לפני משלוח הטופס , יש לתאם את כל הפרטים באופן מלא וסופי . לא יתאפשר כל שינוי לאחר משלוח הטופס. ניתן לשלוח טופס בקשה פעם אחת בלבד

נא להדפיס את הטופס למעקב לפני השליחה