קבלה מהירה לניתוח

1.
2.
3.
צילום ת"ז:
4.
צילום ספח ת"ז:
5.
הפניה:
6.
אק"ג:
7.
צילום חזה:
8.
בדיקות דם:

טופס לשליחת מסמכים לפני ניתוח

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.