בהמשך לשיחתך עם מוקד השירות שלנו, יש לצרף את הקבצים הרלוונטים.