בקשה לקיום פעילות - טופס מס׳ 1

במסגרת תכנית "מפגשים להצלחה"

שלושה מפגשי ייעוץ להנהלה ולצוות. הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים, מציעה תכנית ליווי לבתי-הספר.
הפעילות כולה ממומנת ע"י הקרן לקידום מקצועי.
להלן הנחיות לביצוע הפעילות:

לכבוד

הקרן לקידום מקצועי לשימוש פנימי:

התקבל _______/ _______/ _______

אושר    _______/ _______/ _______

הילה קבני
מנהלת פרויקט
נא להדפיס את טופס הבקשה למעקב