טופס משוב לאחר מפגש מליאה

ימולא ע"י אחד/ת מצוות המורים שהשתתפו במליאה
אנא תנו לכל היגד ציון בין 1 ל-10, כאשר 10 הוא הגבוה ביותר:

תודה על שיתוף הפעולה,

הקרן לקידום מקצועי