טופס משוב לאחר מפגש ייעוץ

ימולא ע"י מנהל/ת ביה"ס בלבד!
אנא תנו לכל היגד ציון בין 1 ל-10, כאשר 10 הוא הגבוה ביותר:

תודה על שיתוף הפעולה,

הקרן לקידום מקצועי