הבקשה נתקבלה בהצלחה!

אישור על הפעילות יישלח בתוך שבועיים לכתובת הדוא”ל  שציינת בטופס.
לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בצור הקשר שבאתר:
להזכירכם אין לבצע את הפעילות ללא קבלת אישור בכתב מהקרן.
התפריט הבית ספרי, הקרן לקידום מקצועי