הטופס התקבל בהצלחה!

התשלומים ישולמו שוטף + 60 מיום הגעתן למשרדי הקרן
לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בצור הקשר שבאתר:

“יוזמים תרבות” – אגודה שיתופית מיסודה של הסתדרות המורים בישראל