“יוזמים תרבות” – אגודה שיתופית מיסודה של הסתדרות המורים בישראל

בן סרוק 8,ת”א

כתובתינו באינטרנט – לחץ כאן

 • יש למלא את הטופס ולצרף את כל החשבוניות במרוכז + רשימת משתתפים + אישור ניהול חשבון בנק או צילום שיק.
 • יש להגיש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 1/10, הקרן לא תשלם עבור חשבוניות שתגענה לאחר מועד זה !!

דוח ביצוע פעילות במסגרת תכנית “יוזמים תרבות”

מיועד לבתי ספר / רכזות גננות בלבד 

 • הקרן תממן הסעות וארוחות בתנאי  שהן נלוות לפעילות (ולא מהוות את עיקר התקציב). חשבוניות על הסעות וארוחות ללא פעילויות נילוות בצידן, לא תשולמנה.
 • לא ניתן להחזיר תשלום לאדם פרטי! (פרט לגננות).
 • תקציב הארוחות עומד על 45 ₪ למשתתף שנכח בפעילות בלבד, והוא מיועד אך ורק לישיבה בבית קפה/מסעדה/קייטרינג ולא עבור קנייה מרוכזת של אוכל וביום הפעילות בלבד.
 • כל פעילות חייבת בהשתתפות של מינימום 75% מצוות ההוראה. פחות מכך – הפעילות לא תמומן!
 • במקרה של איגום –  יש לשלוח טופס ידני בלבד

1. פרטים כלליים

2. פרטי עלויות הפעילות שבוצעה במסגרת התקציב

חובה לצרף:

 1. רשימת המורים בצירוף תעודת זהות אשר השתתפו בפעילות המצויינת.
 2. חשבונית עבור הדרכה + אישור ניהול חשבון או צילום שיק של הספק
 3. אם בוצעה הסעה ו/או ארוחה ו/או שונות במסגרת התקציב - יש לשלוח חשבונית בגין כל אחת מהן.
 4. התשלומים יועברו ישירות לחשבון הבנק של בית הספר/ספק ולא לאדם פרטי (חוץ מגננות).
צורת התשלום
 • התשלום יתבצע בהעברה בנקאית בלבד.
 • התשלום יועבר שוטף + 60 מיום הגעת החשבוניות לקרן.

*שימו לב , יש לסרוק את כל החשבוניות ולהעביר אותם כקובץ מרוכז אחד בלבד!
לתשומת לבכם טופס שלא יצורפו לו החשבוניות ואישורי ניהול חשבון לא יועבר לתשלום

*שימו לב , יש לסרוק את כל החשבוניות ולהעביר אותם כקובץ מרוכז אחד בלבד!