“יוזמים תרבות” – אגודה שיתופית מיסודה של הסתדרות המורים בישראל

בן סרוק 8,ת”א

כתובתינו באינטרנט – לחץ כאן

 • יש למלא את הטופס ולצרף את כל החשבוניות במרוכז + רשימת משתתפים + אישור על ניהול חשבון בנק.
 • יש להגיש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 1/10, הקרן לא תשלם עבור חשבוניות שתגענה לאחר מועד זה !!

דוח ביצוע פעילות במסגרת תכנית “יוזמים תרבות”

הטופס מיועד למוסדות חינוך ולרכזות גננות בלבד (ללא על יסודיים)

 • הקרן תממן הסעות וארוחות בתנאי  שהן נלוות לפעילות (ולא מהוות את עיקר התקציב). חשבוניות על הסעות וארוחות ללא פעילויות נילוות בצידן, לא תשולמנה.
 • במידה וחשבונית כל שהיא תשולם ע”י בית ספריכם, יש לצרף קבלה בנוסף לחשבונית ולציין מפורשות האם ההחזר מיועד לבית הספר או לוועד המורים.
 • לא ניתן להחזיר תשלום לאדם פרטי! (פרט לגננות).
 • תקציב הארוחות עומד על 45 ₪ למשתתף שנכח בפעילות בלבד, והוא מיועד אך ורק לישיבה בבית קפה/מסעדה/קייטרינג ולא עבור קנייה מרוכזת של אוכל וביום הפעילות בלבד.
 • כל פעילות חייבת בהשתתפות של מינימום 75% מצוות ההוראה. פחות מכך – הפעילות לא תמומן!

1. פרטים כלליים (כל השדות הן חובה)

2. פרטי עלויות הפעילות שבוצעה במסגרת התקציב

חובה לצרף:

 1. רשימת המורים בצירוף תעודת זהות אשר השתתפו בפעילות המצויינת.
 2. חשבונית עבור הדרכה/הגוף המבצע
 3. יש לצרף אישור ניהול חשבון/צילום שיק של הספק.
 4. אם בוצעה הסעה ו/או ארוחה במסגרת התקציב יש לצרף חשבונית של חב' ההסעות + חשבונית עבור הארוחה.
 5. התשלומים יועברו ישירות לחשבון הבנק של בית הספר/ספק ולא לאדם פרטי (חוץ מגננות).

פירוט העלויות:

(יש לציין עלות רק אם ניתנת במסגרת תקציב הקרן ולצרף חשבונית)

צורת התשלום
 • התשלום יתבצע בהעברה בנקאית בלבד.
 • התשלום יועבר שוטף + 60 מיום הגעת החשבוניות לקרן.
 • אין לרשום פרטי בנק של חשבון פרטי (מלבד גננות).